Nina450.wordpress.com

"Tento svet je ako predsieň vedúca do budúceho veku. V tej predsieni sa priprav, nech môžeš vstúpiť do sály." Rabi Jaakov

Rozprava o karme alebo čo sa to v našom živote deje? Ako vzniká, prečo, a ako sa jej zbaviť?

na Máj 14, 2011

Tento článok vznikol na základe mojich dvoch nových kníh o karme. Nahliadnime teda pod závoj zvaný karma, aby sme pochopili, ako funguje a čo sa v našich životoch deje.

Prvá časť knihy Karmická setkání od Heleny Rerichovej začína vetou: Všetky stretnutia sú pokračovaním vzťahov, ktoré sa vytvorili a upevnili v minulosti. Dotyky, kontakty, sny a všetky stretnutia v tele (hmotnom i nehmotnom) sú pokračovaním vzájomných vzťahov, pričom reťazec budúcich následkov je nepretržitý.

Ako vzniká karma?

Karmické spojenia sú zaisťované aurou. Každý pohyb prebiehajúci vo vedomí sa vtiskne do aury, a to tak, že sa v nej uložia elementy, ktoré sú príčinami budúcich skutkov (tieto kryštalické útvary sú magnetické). Človek, ktorý koná zlo, škodí tak predovšetkým sebe, pretože vo svojom mikrokozme vytvára kryštály zla a tie ostanú v jeho aure ako príčiny vytvárajúce jeho karmu. Helena Rerichová vysvetľuje, že je už na prvý pohľad možné zistiť, že je aura magnetická. Každý človek totiž k sebe priťahuje alebo odpudzuje ľudí, skutočnosti a zhody okolností. Niektorých sprevádza stále neúspech, pretože sú nositeľmi príčin neúspechu – je v ich aure. Platí to aj naopak – úspech a šťastie praje osobám, ktorých aury sú nabité pozitívne. Ľudia preferujúci zlo a temné sily nikde nenachádzajú útechu, pretože v sebe nosia karmu odsúdenia.

„Nikto nemôže utiecť pred svojim vlastným osudom, pred sebou samým a pred svojou karmou, pretože niet kam utiecť“.

Zlo aj dobro sú magnetické a k aure človeka priťahujú odpovedajúce prvky. Tak vzniká karma. Ak budeme oplácať zlo zlom, zlo sa vkradne aj do našej aury a zatemní ju. Ak však budeme zlo oplácať dobrom, potom je dobro aj v našej aure.

Ako sa zbaviť karmických pút?

Je to možné v prípade, ak človek obnoví narušenú rovnováhu a vyrovná všetky staré účty. Spravidla je potrebné postarať sa aj o karmu blízkych, pretože príčiny sa môžu skrývať aj v ich aure.

„Ak sa podarí odstrániť vnútorné príčiny, vonkajšie nepriaznivé podmienky sa vytratia“.

Náhodné stretnutia

V skutočnosti náhody neexistujú, všetko má totiž podľa karmických zákonitostí svoju príčinu. Ak sme sa ešte nenaučili milovať ľudstvo ako celok sebaobetavou láskou, mali by sme rozlišovať osoby, s ktorými sa v živote stretneme, na okoloidúcich a blízkych. Pocity k blízkym ľuďom nezanikajú fyzickou smrťou tela, ale prenášajú sa ďalej do budúcnosti, ktorá nemá konca.

„Blízkym osobám by sme mali venovať odpovedajúcu pozornosť a čas, zatiaľ čo okoloidúcom iba to, čo vyžaduje povinnosť alebo okolnosti pri stretnutí“.

V živote stretneme veľa okoloidúcich, ale tieto stretnutia pre nás z hľadiska karmy neznamenajú príliš veľa, preto na taký kontakt netreba vynakladať veľa času a síl. Ak k nám ale niekto pristúpil a obrátil sa na nás so žiadosťou o pomoc, je potrebné mu pomôcť. Základné pravidlo je: pomáhajte zakaždým a všade, avšak iba tým, ktorí z karmických dôvodov potrebujú túto pomoc práve od vás. Nikomu nevnucujme svoju pomoc ale pomáhajme tak, kde na to poukazuje srdce.

Prehnané obdarovanie sa vždy karmicky obracia proti darcovi.

Všetky staré stretnutia v nových podmienkach sú pokračovaním spojení z minulosti. Ak bol niekto našim priateľom, stretneme ho ako priateľa a ak bol nepriateľom, potom toto nepriateľstvo pokračuje a upevní sa do ďalekej budúcnosti. Každého znovu stretneme a budeme pokračovať v bode, v akom sme skončili.

„Spriaznených duší je veľmi málo a osamelosť je údelom silných“.

„To, po čom duch túži, sa skôr alebo neskôr vždy splní, pretože vychádza za rámec hmotného bytia. Samozrejme, že sa stretneme znovu, aby sme spolu predniesli Vládcovi výsledky našej práce“.

Obzvlášť sa mi páčila jedna časť, ktorú citujem celú:

„Radujme sa ohni v našom srdci – je to plameň, ktorý sme zapálili sami. Osudové stretnutia vždy prebiehajú pod paprskami. Stlmte oheň ducha, nech svieti iba tým, ktorí ju prijímajú, a povedzte im: „Boli ste zavolaní a odpovedali ste, boli ste slepí a prehliadli ste, boli ste sami, ale osudové stretnutia vás priviedli k blízkym srdciam.“ My prídeme a stretneme sa s nimi, postavíme pre nich ukazovateľov na ceste a povedieme ich. Už dávno ich vedieme, oni si to len neuvedomujú. Ale čas sa neúprosne blíži a s ním i čas stretnutí a lúčení.“ (Hranice agni-jógy 12).

Ako sa oslobodiť od karmických stretnutí a splatiť svoje staré dlhy?

Vezmime si za príklad susedov. Je to faktor spôsobovaný magnetickou príťažlivosťou mysle. Ak máme dostatok síl na pozmenenie toku myšlienok a pocitov, môžeme zmeniť aj svojich susedov. Toto môžeme uskutočniť iba vtedy, ak nás neovplyvňujú ani ľudia, okolnosti ani podmienky. Aby sme nedali príčinu k vytvoreniu novej karmy, zdržme sa neuváženosti, ktorá by nás pripútala k  nežiaducim osobám. Pocity ako hnev a zášť spútavajú ešte viac. Niekedy sa môžeme ocitnúť v nežiaducom kruhu susedov a vieme sa z nich vymaniť iba ťažko. Ide o karmické stretnutia, ktoré vyžadujú, aby sme v sebe buď niečo prekonali, alebo zúčtovali staré dlhy, či sa niečo naučili.

Je potrebné, aby približujúce sa osoby v nás nenašli nič, čo by mohlo posilniť a znovuzrodiť karmu, ktorú sa snažíme uhasiť. Musíme v sebe stlmiť nielen to vonkajšie, ale najmä to vnútorné (ak vyzeráme spokojne, ale vo vnútri nás ide roztrhnúť, nie je to spôsob na odbúranie karmy, ale skôr na jej vytváranie).

„Pre nastolenie karmických vzťahov nie je dôležité, ako sa k vám priatelia či nepriatelia chovajú, ale dôležitý je váš vlastný vzťah k nim, pretože on je základom karmických reťazcov“.

Karma nás často spája s nepríjemnými ľuďmi kvôli neprekonaným vlastnostiam nášho nízkeho Ja. Ak takého človeka stretneme, musíme ho v sebe prekonať. Pokiaľ to neurobíme, karma nezanikne a neoslobodíme sa od neho. Ak nesieme svoj kríž bez rozhorčenia, sťažností a nespokojnosti, s vedomím nevyhnutnosti karmického dopadu, je to múdry spôsob oslobodenia od minulých dlhov.

El´Tat v knihe Jak změnit svoji karmu píše o energetickom pôsobení ľudí  a rozdeľuje ich na 4 skupiny:

1, rovnocenná výmena – existuje medzi blízkymi ľuďmi s dobrými vzťahmi a pochopením. Takýto ľudia sa navzájom neunavia a neprekážajú si (rovnocenná výmena prebieha napríklad medzi mnou a priateľmi, ktorý sa venujú duchovnému rozvoju).

2, energetický upíri – priťahujú si energiu na seba, stále hovoria o svojom nešťastí, problémoch a vyvolávajú súcit. Môžeme sa pokúsiť upírov nekŕmiť a nestrácať energiu, ale v manželstve je takéto súžitie nemožné (tu sa treba zamyslieť aj nad tým, čo nám dáva manželstvo s upírom, pretože je to určite karma – máme sa niečo naučiť, prekonať samých seba, svoje strachy, vystúpiť zo svojho tieňa, odvážiť sa povedať dosť).

3, schopnosť byť energetickým zdrojom – ten, kto sa snaží nezištne obdarovávať ľudí, má radosť, keď vidí, že ostatní majú radosť a vtedy sa otvára aj zdroj energie Vyšších síl. Je však potrebné, aby toto darcovstvo odpovedalo úrovni energetického zdroja našej duše, v opačnom prípade nás spália cudzie problémy. Čím je u človeka karma ťažšia, tým je pre neho ťažšie, aby sa naučil dávať. Ľudia, ktorí sú zdrojom energie, nevytvárajú jej množstvo sami, ale sú iba „predávači“ nebeských síl – predávajú ju ostatným – sú akoby kanálom (je to ako pri reiki – nedávame svoju vlastnú energiu).Myslím si, že ľudia, ktorí sa nenechávajú vycuciavať a vťahovať do sporných situácií, šetria svoju energiu a zveľaďujú ju, môžu byť na istú dobu energetickým zdrojom. Vždy však treba vedieť koľko dávať, aby nás nezložili cudzie problémy a nedostatok energie (toto som zažila tiež, keď som raz jednému človeku predala príliš veľa svojej energie a celý týždeň som bola unavená. Ale z takýchto situácií sa človek učí, pretože cíti, čo prináša toto a čo tamto a naučila som sa rozoznávať – väčšinou som v neutrálnej pozícii, aby som si zachovala svoju energiu, ale ak je to potrebné, dokážem byť na istú dobu energetickým zdrojom. Toto však musím ešte dlhšie sledovať a učiť sa).

4, neutrálna pozícia je spojená s ochranou a uchovaním energie (toto sa mi stalo minule, keď sa ma snažila sestra dostať do svojho poľa hnevu a ja som sa nenechala, aby som si uchovala svoju energiu). U človeka sú v živote okamihy, kedy by nemal vstúpiť do energetickej výmeny s ľuďmi v okolí. Každý však má právo vstupovať do vzájomného energetického pôsobenia s okolitým svetom, alebo z neho vystúpiť.  El´Tat uvádza aj charakteristiku neutrálnych ľudí (teda to, podľa čoho ich spoznáme), ktorí sa snažia ochrániť seba a svoju energiu.

- takýto ľudia si sú vedomí toho, aký je  rozsah ich síl a keď cítia, že napätie je na hranici – vedia, že je potrebný odpočinok

- ak cítia prítomnosť upíra a nechcú ho kŕmiť

- keď na sebe cítia psychický tlak a chcú si zachovať svoju energetickú hodnotu

- keď o sebe nechcú poskytovať žiadne informácie (toto sa mi v poslednom čase stalo viackrát – považujem sa stratu energie niekomu vysvetľovať, čo som celý deň robila, kedy som prišla, o čom je moja bakalárska práca…)

- keď sú podráždení alebo nahnevaní, nechcú, aby sa ich negativita dostala do okolia

Verím, že vám tento článok pomohol pochopiť určité karmické princípy a uvedomiť si, prečo sa vo vašom živote deje to, čo sa deje, prečo stretávate „nepríjemných ľudí“ atď. Tu však platí – nepríjemný ľudia=naša karma, karmické vyrovnania.

About these ads

9 responses to “Rozprava o karme alebo čo sa to v našom živote deje? Ako vzniká, prečo, a ako sa jej zbaviť?

 1. maria hovorí:

  Ninka,

  pekne si to napísala! ;)

 2. debora hovorí:

  Dakujem za clanok,tiez som sa nasla. Trafila si klinec po hlavicke, ucim sa a prekonavam sa. :)

 3. Groover hovorí:

  Ludi vedie poznanie karmy k plodonosnym cinnostiam ktore vytvaraju len dalsiu karmu.

  “I kdybys byl pokladan za nejhrisnejsiho z hrisniku, na lodi transcendentalniho poznani budes schopen prekonat ocean utrpeni.”

  “Tak jako planouci ohen meni v popel vsechno palivo, o Ardzuno, tak i ohen poznani spaluje na popel vsechny nasledky hmotnych cinu.”

  “Na tomto svete neni nic tak vzneseneho a cisteho jako transcendentalni poznani. Takove poznani je zrale ovoce veskereho mysticismu a ten, kdo dosahl dokonalosti v oddane sluzbe, se z nej casem tesi sam v sobe.”

  prijemny ludia = telo: ok, dusa: -
  neprijemny ludia = telo: aaa, dusa: -
  buducnost = telo: starne, dusa: -
  dalsi zivot = telo: podla karmy , dusa: -
  xxx zivot = telo: mozno, dusa: -

  dusa – - – - – - – - – :)

  -
  -
  - :)

 4. elizabethin hovorí:

  to manzelstvo s energetickym upirim je pravda, naozaj a aj o tom , ze nas to ma niecomu naucit :-)
  ide naozaj o karmu a schopnost postqavit sa a znemit svoj zivot a dat ho na pravu mieru, vediet sa rozhodnut a prijat zodpovednost, nic ine nepomoze :-)

 5. hornakova naty hovorí:

  Ja to vsetko pravda. Plne suhlasim so vsetkym co v tomto clanku autorka napisala. Si dobra… Velmi dobra! Dakujem

  • Nina hovorí:

   naty,
   je to z knihy, nie z mojej hlavy :) Chcela som len sprostredkovať to, čo som považovala za dôležité.

   • hornakova naty hovorí:

    … ale si to vybrala TY :-) Len škoda, že je nás čo takto rozmýšľame ešte pomerne málo

   • Nina hovorí:

    Je nás presne toľko, koľko má byť. A veľa malých dokáže spraviť spolu niečo veľké. Tým, že sa o takéto veci zaujímaš môžeš pomáhať aj iným, aby videli niečo inak. Preto rozvíjaj najprv seba a tým pomôžeš aj iným. Prajem všetko dobré.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Log Out / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Log Out / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Log Out / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Log Out / Zmeniť )

Connecting to %s

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.

Join 131 other followers

%d bloggers like this: